เพลง “เราเป็นทหารของพระคริสต์”

ศิลปิน: Acapella คริสตจักรคลองเตย (สุขุมวิท 93)

นื้อร้อง / ทำนอง: ศจ.เดวิด โล / ปีเตอร์ วอง

เนื้อเพลง:

เราเป็นทหารขององค์พระคริสต์ ถวายชีวิตเพื่อสัจธรรม
ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้า ยินดียอมพลีทั้งชีวิตนี้
ตระเตรียมตนเอง เป็นผู้รับใช้ ถวายเกียรติแด่พระผู้เป็นเจ้า
เราเป็นทหารขององค์พระคริสต์ ถวายชีวิตเพื่อองค์ทรงธรรม


เพลง “ครอบครัวบีไอที”

เนื้อร้อง/ทำนอง: คศ.วัชรีพงศ์ เปล่งเสียงสดุดี (BIT รุ่น 58)

เนื้อเพลง:

  1. ตั้งแต่วันที่เราได้ก้าวมา สู่ประตูบีไอที
    นี่คือการเริ่มต้นใหม่ ของเราทุกคน ที่จะเป็นครอบครัวเดียวกัน
  2. พระเจ้าสอนให้เรานั้นรักกัน ดูแลกันให้ดีที่สุด
    ให้เราเสียสละ ให้เราถ่อมใจ เหมือนพระเยซูคริสต์ ทรงเป็นแบบอย่างให้เรา

* ในวันนี้เราต่างรู้และเข้าใจ ครอบครัวนี้มีความหมายเพียงใด
ทั้งให้ชีวิต และให้ความคิด ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย

** จากวันนี้เราขอสัญญาต่อหน้าพระพักตร์พระอ­งค์
เราจะเป็นหนึ่งเดียวกัน เราจะหนุนใจกัน จะฝ่าฟันอุปสรรคพร้อม ๆ กัน
หากใครที่ล้มลง จนหมดสิ้นหวัง เราจะยื่นมือออกไป…..
ช่วยประคองชูไว้ ทั้งให้กำลังใจ ไม่มีวันจะทอดทิ้งกัน เพราะเราคือครอบครัวบีไอที

Bridge ขอทรงประทานใจ แห่งการให้อภัย เมื่อเราทำผิดต่อกัน
ให้เราเข้าใจ และยกโทษให้ มีหัวใจดังเช่นพระองค์


เพลง “80 ปีบีไอที”

ศิลปิน: อ.พิธาน ราชรักษ์

นื้อร้อง / ทำนอง: อ.พิธาน ราชรักษ์

เรียบเรียง: อ.พิธาน ราชรักษ์ / อ.สิงหนาท สัจวจนะไพศาล

เนื้อเพลง:

1. ด้วยพระคุณความรักและเมตตา โปรดนําพามาถึงในวันนี้
สรรเสริญด้วยรักและเปรมปรีดิ์ สดุดี ผู้ทรงฤทธี งดงาม

** ครบรอบ 80 ปี สรรเสริญพระองค์
ด้วยความรักมันคงที่ดํารงไม่เปลี่ยนไป
เป็นทหารของพระคริสต์ มีชีวิตรับใช้
ก้าวไปด้วยหัวใจบีไอที

2. จะเป็นเกลือและแสงกลางผู้คน เป็นต้นไม้เกิดผลตามพระทัย
เป็นคนงานถวายกายและใจ ไม่อับอาย ประกาศพระนามพระองค์