ร้องเพลงวันระลึกสถาบันฯ ตามคริสตจักรต่างๆ ประจำปี 2018

[fshow photosetid=72157672598835547]

ตั้งแต่ช่วง 7 ต.ค. ในวันอาทิตย์ กำหนดให้เป็นวันระลึกของสถาบันฯ จึงมีการจัดกิจกรรมร้องเพลงเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก