การประชุมสมัชชานักศึกษาคณะฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2018 (10 ก.ย. 2018)

[fshow photosetid=72157697008498950]

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2018 เวลา 19.00 น. ณ ห้องนมัสการ ได้มีการประชุมสมัชชานักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2018 โดยนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมดจำนวน 59 คน เข้าร่วมประชุม นำประชุมโดยนักศึกษาพีรพล วางขุนทด ประธานสโมสรนักศึกษา ในการประชุมในครั้งนี้มีการเสนอกิจกรรมและโครงการจากกรรมการสโมสรนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ เสนองบประมาณ และการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยองค์กรนักศึกษา