นักศึกษาพบคณบดี ครั้งที่ 1/2018

[fshow photosetid=72157672776475167]

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ ห้องนมัสการ มีกิจกรรม นักศึกษาพบคณบดี โดยอาจารย์ ดร. วันดี วจนะถาวรชัย คณบดีฯ ได้กล่าวหนุนใจให้ข้อคิดนักศึกษาในหัวข้อ “นักรบ SOT พระเจ้าไม่เปลี่ยน ในโลกที่เปลี่ยนแปลง” จากพระธรรม ฮีบรู 13:8 จากนั้นเป็นการถามตอบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ โดยท่านคณบดีฯ เป็นผู้ตอบคำถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีนักศึกษาจำนวน 59 คนเข้าร่วม