[Camp] ค่ายรวีฯ คจ.ภาคที่ 8 “Walk in the Light”

[fshow photosetid=72157680281851728]

ค่ายรวีวารศึกษาคริสตจักรภาคที่ 8 ณ คริสตจักรราชบุรี หัวข้อ “Walk in the light” วันที่ 13-15 มีนาคม 2019 อาจารย์และตัวแทนนักศึกษาของสถาบันฯได้ร่วมรับใช้ในส่วนการเป็นวิทยากร การนำเกมส์ การนำสันทนาการ การนำเกมส์นอกสถานที่ การนำเฝ้าเดี่ยว การนำน้อง ๆ แสดงละคร

สิ่งที่ได้รับจากค่ายในครั้งนี้ มีมากมายหลายอย่างที่ช่วยเสริมทักษะต่างๆในการรับใช้สำหรับนักศึกษาซึ่งกำลังจะไปเป็นผู้รับใช้ในอนาคต ไม่ว่าจะความเป็นผู้นำในการนำน้อง ๆ ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียน การนำน้องๆให้เล่นเกมส์เพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างน้องที่มาจากต่างคริสตจักร เรายังได้ฝึกการมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างไม่ว่าจะชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า ชีวิตที่สดใสยิ้มแย้มร่าเริง ได้เรียนรู้อีกหลายอย่าง เช่น การทำบทเรียนค่าย การสอนร้องและสอนเต้นเพลงที่น้องๆไม่ค่อยได้ร้อง การคิดเกมส์และพาเล่นเกมส์ เป็นต้น นอกจากทักษะเหล่านี้ สิ่งที่ได้อีกอย่างที่ดีมากๆและยั่งยืนกว่าคือความสัมพันธ์แบบพี่น้องกับน้องๆจากค่ายนี้ เพื่อจะได้รู้จัก และหนุนใจกันและกันในการดำเนินชีวิตและการรับใช้ในแต่ละวันและต่อไปเรื่อย ๆ ในอนาคตด้วย