[2019-09-03] กลุ่มพี่น้องลาหู่ ถวายเพลงพิเศษ

[fshow photosetid=72157710777326583]

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา  ในการนมัสการพระเจ้าของสถาบันฯ ทางกลุ่มพี่น้องลาหู่ ได้มีโอกาสถวายเพลงพิเศษสรรเสริญพระเจ้า เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์