[2019-09-17] พิธีคารวะอาจารย์

[fshow photosetid=72157710893061683]

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ได้มีโอกาสจัดพิธีคารวะอาจารย์ขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงครู อาจารย์ที่ได้สั่งสอนนักศึกษามา โดยมีการถวายเพลงพิเศษโดยนักศึกษา m.div. มีการเทศนาโดย อ.ธาราวุฒิ เอกสากลวงศ์ และมีพิธีคารวะอาจารย์