[2019-11-03] นมัสการเนื่องในโอกาสนักศึกษารุ่นที่ 66 สำเร็จการศึกษา (คจ.สะพานเหลือง)

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2019 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ได้มีการจัดการนมัสการขอบคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาสที่นักศึกษารุ่นที่ 66 สำเร็จการศึกษา และมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตร SOM: Church Music (ดนตรีคริสตจักร) ณ คริสตจักรสะพานเหลือง หากต้องการดูภาพทั้งหมด สามารถดูได้ที่ Google Drive

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2019 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ได้มีการจัดการนมัสการขอบคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาสที่นักศึกษารุ่นที่ 66…

โพสต์โดย สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2019