[2019-11-01] นมัสการเนื่องในโอกาสนักศึกษารุ่นที่ 66 สำเร็จการศึกษา (บีไอที)

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2019 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ได้มีการจัดการนมัสการขอบคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาสที่นักศึกษารุ่นที่ 66 สำเร็จการศึกษา ณ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ หากต้องการดูภาพทั้งหมด สามารถดูได้ที่ Google Drive

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2019 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ได้มีการนมัสการขอบคุณพระเจ้า เนื่องในพิธีจบการศึกษา ของนักศึกษารุ่นที่ 66…

โพสต์โดย สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2019