[2019-11-01] เข้าร่วมนมัสการ ไว้อาลัย ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ

[fshow photosetid=72157711689716722]

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2019 ที่ผ่านมา ณ คริสตจักรที่สอง สามย่าน ทางสถาบันฯ ได้เข้าร่วมนมัสการไว้อาลัย ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ อดีตผู้อำนวยการของสถาบันฯ และอดีตรองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ผู้ที่มีส่วนพัฒนาสถาบันฯ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างมาก ขอแสดงความอาลัย และทรงปลอบประโลม อ.ทัศนา เริงสันติ์อาจิณ และครอบครัวของท่านด้วย