[2019-12-05] Sport Day 2019

[fshow photosetid=72157712282244231]

ในวันที่ 5 ธ.ค. 2019 ทางสถาบันฯ ได้มีการจัดการแข่งกีฬาสีขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยมีกีฬาที่แข่งขันทั้ง กีฬาพื้นบ้าน (ชักเย่อ กินวิบาก ปิดตาดีปี๊บ กระโดดเชื่อกกลุ่ม) กีฬาทั่วไป (ฟุตซอล แบตมินตัน วอลเล่ย์บอล เทเบิลเทนนิส) ทั้งยังมีกิจกรรมประกวดการเต้นของทีมเชียร์แต่ละสีด้วย เป็นที่สนุกสนานของทุกคนที่เข้าร่วม