[2020-01-28] กิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์

[fshow photosetid=72157714270216786]

ในคืนวันที่ 28 มกราคม 2563 กรรมการสโมสรนักศึกษาฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์ โดยใช้พระธรรมเอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในการใช้พระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง