โครงการพัฒนาพันธกิจคริสตจักร (School of Ministry)

สามารถสมัครเรียนได้ที่ SOM Registration

เนื้อหาหลักสูตร

ส่วนที่ 1: พระคัมภีร์และศาสนศาสตร์ (Biblical Book, People, and Theology : BT)

 1. ข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก 1 (Hard sayings of the Bible I) (เรียนย้อนหลัง)
 2. ข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก 2 (Hard sayings of the Bible II) (เรียนย้อนหลัง)
 3. วิวรณ์ (Revelation) (เรียนย้อนหลัง)
 4. กระดูกแห้ง…คืนชีพ EZK (เรียนย้อนหลัง)
 5. หาคำตอบวิกฤตปัจจุบันในสังคมตามมุมมองของประวัติศาสตร์พระคัมภีร์และคริสตจักร (เรียนย้อนหลัง)
 6. เปิดประตูวิวรณ์… หนังสือแห่งความหวัง (พร้อมแนะนำการแบ่งปันและการเทศนา) (เรียนย้อนหลัง)
 7. เส้นทางเปาโล EP.1: กิจการและเส้นทางเปาโล (เรียนย้อนหลัง)
 8. เส้นทางเปาโล EP.2: จดหมายฝากเปาโล (เรียนย้อนหลัง)
 9. เส้นทางเปาโล (Turkey Trip) (เดินทางวันที่ 20 มี.ค. – 28 มี.ค. 2023)
 10. มองพระเยซูผ่านพระกิตติคุณยอห์น (เรียนย้อนหลัง)
 11. รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตซาอูลกับดาวิด จากพระธรรม 1-2 ซามูเอล (เรียนวันที่ 6 ก.พ. – 26 มี.ค. 2024 ทาง Zoom)

** รับวุฒิบัตร BIT-SOM เมื่อเรียนครบ 5 วิชา ในกลุ่มวิชาพระคัมภีร์และศาสนศาสตร์

ส่วนที่ 2: ชีวิตและทักษะการรับใช้ (Life and Ministry : LM)

 1. การให้คำปรึกษา (Counseling) (รวมเป็น 1 วิชา)
 • EP.1 สร้างตัวตน คนให้คำปรึกษา (เรียนย้อนหลัง)
 • EP.2 โลกของคน รับคำปรึกษา (เรียนย้อนหลัง)
 • EP.3 ทักษะการให้คำปรึกษา (เรียนย้อนหลัง)

** รับวุฒิบัตร BIT-SOM เมื่อเรียนครบ 3 EPs. วิชาการให้คำปรึกษา

2. ดนตรีคริสตจักร (Church Music) (เรียนย้อนหลัง)

ค่าลงทะเบียน:

 • เรียนย้อนหลัง (ยกเว้นวิชา เส้นทางเปาโล EP.1-2, มองพระเยซูผ่านพระกิตติคุณยอห์น และ รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตซาอูลกับดาวิด จากพระธรรม 1-2 ซามูเอล) วิชาละ 899 บาท
 • วิชา เส้นทางเปาโล EP.1-2, มองพระเยซูผ่านพระกิตติคุณยอห์น และ รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตซาอูลกับดาวิด จากพระธรรม 1-2 ซามูเอล วิชาละ 1,000 บาท
 • เส้นทางเปาโล (Turkey Trip) ค่าใช้จ่ายตลอดทริป 53,900 บาท (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • สมัครเรียน “มองพระเยซูผ่านพระกิตติคุณยอห์น” และ “รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตซาอูลกับดาวิด จากพระธรรม 1-2 ซามูเอล” พร้อมกันทั้ง 2 วิชา ลดราคาพิเศษ เหลือ 1,799 บาท (หากสมัครแยก วิชาละ 1,000 บาท)

**ราคาพิเศษสำหรับเรียนย้อนหลัง สมัคร 2 วิชา 1,600 บาท หรือสมัคร 5 วิชา 3,500 บาท

หากสนใจหลักสูตรใด สามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โปสเตอร์