ชื่อวิชา: การให้คำปรึกษา (Counseling) Ep.3 ทักษะการให้คำปรึกษา

คำอธิบายวิชา: ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาและผู้ฟังที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกจริงและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อผู้สอน: อ.พุทธรักษ์ เชี่ยวเชิงสันติ

คำนิยมจากผู้เรียน:

“การเป็นผู้ให้คำปรึกษานั้น เป็นฟันเฟืองที่สำคัญมาก ๆ สำหรับสังคมปัจจุบัน ผมขอบคุณพระเจ้าและขอหนุนใจว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังลงทุนนั้นคุ้มค่าจริง ๆ ครับ”

“ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสเรียนวิชาการให้คำปรึกษา …ทำให้มีโอกาสใช้ทักษะ ใช้จังหวะการพูดและความกล้าในการที่จะประกาศเรื่องราวของพระเจ้า ผ่านการสอนเปียโนค่ะ”

“ขอบคุณบีไอที ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มอบความรู้และทีมงานทุกคน ตลอด 3 คอร์สได้รับพระพรมาก ๆ มีแรงบันดาลใจ กำลังใจเสมอ สามารถนำทักษะต่าง ๆ มารับใช้ได้” ❤️😇🙏🙏

“ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้สอนวิชาการให้คำปรึกษาและพี่น้องที่ได้ฝึกด้วยกัน ผมอายุ 60 ปีแล้วรู้สึกว่ายากแต่ก็เปรียบเสมือน stepping stone ที่จะได้เรียนให้คำปรึกษาชั้นสูงต่อไป ขอบคุณพระเจ้าครับ”

รายละเอียดการสอน:

ครั้งที่ / วันที่ หัวข้อ
ครั้งที่ 1 (04/05/2021) ทักษะการสร้างความไว้วางใจ / ฟังด้วยหัวใจ / กลุ่มย่อย
ครั้งที่ 2 (11/05/2021) อุปสรรคการให้คำปรึกษา / กลุ่มย่อย
ครั้งที่ 3 (18/05/2021) นิสัยผู้ให้คำปรึกษาที่ทำลายความไว้วางใจ / ฝึกจริงกลุ่มย่อย
ครั้งที่ 4 (25/05/2021) ส่วนผสม 3 อย่างของการให้คำปรึกษา (1) ความอบอุ่น (2) ความเห็นอกเห็นใจ (3) ความเคารพ / วินัยการฟัง / ฝึกจริงกลุ่มย่อย
ครั้งที่ 5 (01/06/2021) ทักษะการสะท้อนการฟัง / สะท้อนความคิด / สะท้อนความรู้สึก / ฝึกจริงกลุ่มย่อย
ครั้งที่ 6 (08/06/2021) ทักษะการสรุปความ / ทักษะทวนคำพูด / ทักษะการสร้างขอบเขตผู้ให้คำปรึกษา / ฝึกจริงกลุ่มย่อย
ครั้งที่ 7 (22/06/2021) ฝึกฟัง / ฝึกจริงกลุ่มย่อย
ครั้งที่ 8 (29/06/2021) ฝึกฟัง / ฝึกจริงกลุ่มย่อย

รูปแบบการเรียน: เป็นการเรียนย้อนหลังผ่าน Moodle ที่มีวีดีโอและเอกสารประกอบการสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

  • Facebook: สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  • โทร: 02-746-1104
  • Line: @bittheology

ลงทะเบียน: คลิกที่นี่