มองพระเยซูผ่านพระกิตติคุณยอห์น

ชื่อผู้สอน: ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง

ค่าลงทะเบียน: 1,000 บาท

วันและเวลาเรียน: วันอังคารที่ 10 ต.ค. – 28 พ.ย. 2023 เวลา 19.00 – 21.00น.

ตารางเรียน:

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ
1 10 ต.ค. 2023 แนะนำพระธรรมยอห์น: เบื้องหลัง ภาพรวม วัตถุประสงค์ แนวความคิด
2 17 ต.ค. 2023 พระเมษโปดกของพระเจ้า
3 24 ต.ค. 2023 พระเมสสิยาห์ ในพระกิตติคุณยอห์น
4 31 ต.ค. 2023 อาหารแห่งชีวิต
5 8 พ.ย. 2023 เราเป็นความสว่างของโลก
6 14 พ.ย. 2023 เราเป็นประตูของแกะทั้งหลาย
7 21 พ.ย. 2023 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี
8 28 พ.ย. 2023 เราเป็นการเป็นขึ้นจากตายและเป็นชีวิต

รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตซาอูลกับดาวิด จากพระธรรม 1-2 ซามูเอล

ชื่อผู้สอน: ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย

ค่าลงทะเบียน: 899 บาท (ราคานี้ ถึงวันที่ 20 ม.ค. 2024 เท่านั้น)

วันและเวลาเรียน: วันอังคารที่ 6 ก.พ. – 26 มี.ค. 2024 เวลา 19.00 – 21.00น.


** พิเศษ หากสมัครทั้ง 2 วิชา ลดเหลือ 1,799 บาทเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

การสมัคร: สามารถโอนเข้ามาได้ที่บัญชีนี้