กิจการและเส้นทางเปาโล (EP.1)

คำอธิบายวิชา: แนะนำการอ่านพระธรรมกิจการให้เข้าใจจุดประสงค์หลัก การตีความหมาย และเนื้อหาโดยรวม โดยเฉพาะส่วนของการทำพันธกิจของอัครทูตเปาโล เพื่อนำสู่การประยุกต์ใช้ในบริบทของคริสตจักรไทย วิชานี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงเส้นทางการเดินทางทำพันธกิจของอัครทูตเปาโล เพื่อช่วยให้การอ่านและเข้าใจจดหมายฝากเปาโลมากยิ่งขึ้น

ชื่อผู้สอน: ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

ค่าลงทะเบียน: 1,000 บาท

วันและเวลาเรียน: วันอังคารที่ 4 ต.ค. – 29 พ.ย. 2022 เวลา 19.00 – 21.00น.

รายละเอียดการสอน:

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ ผู้สอน หมายเหตุ
1 อ. 4 ต.ค. (1) แนะนํากิจการ: การตีความหมาย, ประวัติศาสตร์, วรรณกรรม ศจ.ดร.วิริยะ
2 อ. 11 ต.ค. (2) กำเนิดคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม (กจ.1-5) ศจ.ดร.วิริยะ
อ. 18 ต.ค. ---------- งดชั้นเรียน ----------
3 อ. 25 ต.ค. (3) จากเยรูซาเล็ม สู่แคว้นยูเดีย และสู่แคว้นสะมาเรีย (กจ.3-8) ศจ.ดร.วิริยะ
4 อ. 1 พ.ย. (4) การทรงเรียกพิเศษ ชาวสะมาเรีย ชาวต่างชาติ และศัตรู (กจ.8-12) ศจ.ดร.วิริยะ
5 อ. 8 พ.ย. (5) คริสตจักรสู่คนต่างชาติ (เกิดขึ้นได้อย่างไร?) (กจ.11-15) ศจ.ดร.วิริยะ
6 อ. 15 พ.ย. (6) ความขัดแย้งและการเดินทางรอบที่สอง (กจ.15-18) ศจ.ดร.วิริยะ
7 อ. 22 พ.ย. (7) การข่มเหงและการเกิดผล (กจ.16-18) ศจ.ดร.วิริยะ
8 อ. 29 พ.ย. (8) การเดินทางครั้งที่ 3 ของเปาโล (กจ.18-20) ศจ.ดร.วิริยะ

รูปแบบการเรียน: เรียนย้อนหลังผ่าน Moodle มีวีดีโอและเอกสารประกอบการสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

  • โทร 02-746-1103-4
  • Facebook: สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (หรือ bittheology)
  • Line: @bittheology

ลงทะเบียน: คลิกที่นี่