จดหมายฝากเปาโล (EP.2)

คำอธิบายวิชา: แนะนำภาพรวมของชีวิตของเปาโล และภาพรวมของจดหมายฝากแต่ละฉบับที่ระบุชื่อว่าเปาโลเป็นผู้เขียน เนื้อหาจะให้ความสนใจแก่เรื่องภูมิศาสตร์และภูมิประเทศ เมื่อความรู้ดังกล่าวส่งผลต่อความเข้าใจในพระธรรมเล่มนั้น ๆ

ชื่อผู้สอน: ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ

ค่าลงทะเบียน: 1,000 บาท

วันและเวลาเรียน: วันอังคารที่ 24 ม.ค. – 14 มี.ค. 2023 เวลา 19.00 – 21.00น.

รายละเอียดการสอน:

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ ผู้สอน หมายเหตุ
1 อ. 24 ม.ค. 23 ชีวิตและงานรับใช้ของอัครทูตเปาโล ศจ.ดร.เอษรา
2 อ. 31 ม.ค. 23 พระธรรม 1 โครินธ์ ศจ.ดร.เอษรา
3 อ. 7 ก.พ. 23 ความแตกแยกอันเกิดจากความชื่นชอบในผู้นำที่ต่างกัน (1 คร. 1-4) ศจ.ดร.เอษรา
4 อ. 14 ก.พ. 23 กรณีการเอาแม่เลี้ยงมาเป็นเมีย (1 คร. 5) ศจ.ดร.เอษรา
5 อ. 21 ก.พ. 23 กรณีคริสเตียนฟ้องร้องกันในศาลของโลก (1 คร. 6:1-11) ศจ.ดร.เอษรา
6 อ. 28 ก.พ. 23 ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานและการอยู่เป็นโสด (1 คร. 7) ศจ.ดร.เอษรา
7 อ. 7 มี.ค. 23 กรณีของหญิงพรหมจารี (1 คร. 7:25-40) / กรณีของคริสเตียนชายมีเพศสัมพันธ์กับหญิงโสเภณี (1 คร. 6:12-20)" ศจ.ดร.เอษรา
8 อ. 14 มี.ค. 23 จงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา (1 คร. 11:17-34) ศจ.ดร.เอษรา

รูปแบบการเรียน: เรียนย้อนหลังผ่าน Moodle มีวีดีโอและเอกสารประกอบการสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

  • โทร 02-746-1103-4
  • Facebook: สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (หรือ bittheology)
  • Line: @bittheology

การสมัคร: สามารถโอนเข้ามาได้ที่บัญชีนี้

SCB “คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน”
เลขบัญชี: 145-244708-2

ลงทะเบียน: คลิกที่นี่