ชื่อวิชา: เปิดประตูวิวรณ์…หนังสือแห่งความหวัง (พร้อมแนะนำการแบ่งปันและการเทศนา)

คำอธิบายรายวิชา: ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในการแบ่งปันและเทศนาจากพระธรรมวิวรณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกจริงและนำไปประยุกต์ใข้อย่างเกิดผลเป็นพระพร

ชื่อผู้สอน:

  1. ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร
  2. ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

ค่าลงทะเบียน: 899 บาท

คำนิยมจากผู้เรียน:

“วิวรณ์เป็นหนังสือที่เข้าใจยากมากและไม่เคยรู้สึกสนใจเลย เพราะอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจ แต่คลาสนี้อาจารย์แบ่งปันทำให้เรื่องที่เข้าใจได้ยาก สามารถย่อยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและยังมี impact กับหัวใจที่อยากอยู่เพื่อพระเจ้า รักพระเจ้าลึกซึ้งมากขึ้น ซาบซึ้งในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เรา อยากมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า และสอนคนอื่นให้เข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า อยากถ่ายทอดได้เหมือนที่อาจารย์วิริยะทำ ยอดเยี่ยมมากค่ะ”

“การอ่านพระคัมภีร์ เป็นการเรียนรู้ใหม่ว่าจะอ่านพระธรรมวิวรณ์อย่างไร”

“เข้าใจวิวรณ์มากขึ้น เปลี่ยนมุมมองต่อวิวรณ์”

“เข้าใจความหมายในพระธรรมวิวรณ์มากขึ้น ในภาพของความแท้จริง ที่ไม่ใช่การคาดเดา”

รายละเอียดการสอน:

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ ผู้สอน
1 พ. 5 ม.ค. 1. แนะนําการอ่านวิวรณ์: การตีความหมาย, ประวัติศาสตร์, วรรณกรรม ศจ.ดร.วิริยะ
พ. 12 ม.ค. งดชั้นเรียน -
2 พ. 19 ม.ค. 2. พระคริสต์และคริสตจักร, แนะนำการเตรียมเทศนา, กิจกรรม พระคริสต์และคริสตจักร (วว.1-3) ศจ.ดร.วิริยะ
3 พ. 26 ม.ค. 3. พระคริสต์และคริสตจักร (วว.1-3) (ต่อ), การนมัสการบนสวรรค์และภัยพิบัติบนโลก (วว.4) ศจ.ดร.วิริยะ
4 พ. 2 ก.พ. 4. การนมัสการบนสวรรค์และภัยพิบัติบนโลก (วว.5-7), ภัยธรรมชาติและการกลับใจ (วว.8-9) ศจ.ดร.วิริยะ
5 พ. 9 ก.พ. 5. ภัยพิบัติและชัยชนะของพระเจ้า (วว.8-9), Prophecy and Prophet (วว.10-11) ศจ.ดร.วิริยะ
6 พ. 16 ก.พ. 6. พญานาคและสัตว์ร้าย: สงครามฝ่ายวิญญาณ (วว.12), สัตว์ร้ายทั้งสอง(วว.13) ศจ.ดร.วิริยะ
7 พ. 23 ก.พ. 7. พระพิโรธของพระเจ้า (วว.15-16), การล่มสลายของบาบิโลน (วว.17), Intro to หนังสือเปิดประตูวิวรณ์ ศจ.ดร.วิริยะ / ศจ.ดร.อภิชาติ
8 พ. 2 มี.ค. 8. ชัยชนะของผู้ทรงม้าขาว (วว.19:11-21), Climax and The End (วว.20-22), กรุงเยรูซาเล็มใหม่ (วว.21:1-22:5) ศจ.ดร.วิริยะ

รูปแบบการเรียน: เป็นการเรียนย้อนหลังผ่าน Moodle ที่มีวีดีโอและเอกสารประกอบการสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

  • Facebook: สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  • โทร: 02-746-1103-4
  • Line: @bittheology

ลงทะเบียน: คลิกที่นี่