ชื่อวิชา: หาคำตอบวิกฤตปัจจุบันในสังคมตามมุมมองของประวัติศาสตร์พระคัมภีร์และคริสตจักร

คำอธิบายรายวิชา: ผู้เรียนจะได้ศึกษาความหมายของโรคระบาดโควิด-19 ที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ ศึกษาประวัติศาสตร์ของคริสเตียนในคริสตจักรยุคต่าง ๆ และแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ การนมัสการ พิธีมหาสนิท พิธีบัพติศมาจากแนวคิดมุมกว้าง

ชื่อผู้สอน: ศจ.ดร.อิกมัน คิม

ค่าลงทะเบียน: 899 บาท

คำนิยมจากผู้เรียน:

“เข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโรคระบาด การตอบสนองมุมมองการอภิบาลของผู้รับใช้ในประวัติศาสตร์ในช่วงเกิดโรคระบาดอย่างไรบ้าง รวมถึงแนวทางการรับใช้พระเจ้าในปัจจุบันว่าเราควรตอบสนองอย่างไรต่อการรับใช้พระเจ้าในช่วงวิกฤตโรคระบาด”

“โรคระบาดโควิดกับประวัติศาสตร์คริสตจักร ได้รับพระพรและเปิดมุมมองว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับแต่ละยุคค่ะ”

“เข้าใจเรื่องโรคระบาดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มุมมองและท่าทีที่ถูกต้อง”

“มีข้อมูลโรคระบาดกับความเชื่อในอดีตถึงปัจจุบัน”

รายละเอียดการสอน:

ครั้งที่ / วันที่ หัวข้อ
ครั้งที่ 1 (03/08/2021) อธิบายความหมายโรคระบาดโควิด-19 (เราจะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร?)
ครั้งที่ 2 (10/08/2021) โรคระบาดโควิด-19 กับพระคัมภีร์เดิม
ครั้งที่ 3 (17/08/2021) โรคระบาดโควิด-19 กับพระคัมภีร์ใหม่
ครั้งที่ 4 (24/08/2021) โรคระบาดโควิด-19 กับประวัติศาสตร์คริสตจักร I (คริสตจักรยุคแรก, คริสตจักรยุคกลาง)
ครั้งที่ 5 (31/08/2021) โรคระบาดโควิด-19 กับประวัติศาสตร์คริสตจักร II (คริสตจักรยุคการปฏิรูปศาสนา, คริสตจักรยุคปัจจุบัน)
ครั้งที่ 6 (07/09/2021) ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 คริสเตียนควรนมัสการอย่างไร? (การนมัสการ, พิธีมหาสนิท, พิธีบัพติศมา)
ครั้งที่ 7 (14/09/2021) ความรับผิดชอบและท่าทีจากคริสเตียนควรเป็นอย่างไรท่ามกลางวิกฤตโควิด-19? (วัคซีน, การช่วยดูแลเพื่อนบ้าน)
ครั้งที่ 8 (21/09/2021) คริสเตียนควรมีชีวิตและความเชื่ออย่างไรท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

รูปแบบการเรียน: เป็นการเรียนย้อนหลังผ่าน Moodle ที่มีวีดีโอและเอกสารประกอบการสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

  • Facebook: สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  • โทร: 02-746-1104
  • Line: @bittheology

ลงทะเบียน: คลิกที่นี่