ชื่อเอกสาร รูปแบบไฟล์
ใบประเมินฝึกงาน M.Div. ภาคปกติ PDF
รายละเอียดการให้ทุน M.Div. สำหรับศิษย์เก่า BIT และผู้รับใช้สังกัดคริสตจักรภาค 7 PDF
ใบสมัครขอรับทุน M.Div. สำหรับศิษย์เก่าและผู้รับใช้ภาค 7 PDF