ศจ.ดร. พงษ์ศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน์

ชื่อ-นามสกุล: ศาสนาจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน์, PhD
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ, อาจารย์ประจำหมวดวิชาศาสนศาสตร์ระบบ
การศึกษา:

ปีที่จบการศึกษาวุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษา
1977DipTh.สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์
1981BTh.Lutheran Theological Seminary, HK
1983MDiv.Lutheran Theological Seminary, HK
1991MTh.Lutheran School of Theology at Chicago
2000PhD.Lutheran School of Theology at Chicago
การรับใช้:
ช่วงปีที่ทำงานรับใช้สถานที่ทำงานรับใช้
1977คริสตจักรสาธร
1983-1989คณะมิชชั่นลูเธอร์แรนในประเทศไทย
1990-1997ศิษยาภิบาลคริสตจักรไทยในชิคาโก (St. Paul Thai Lutheran Church)
1997-2022ผู้อำนวยการพันธกิจเอเชีย สภาคริสตจักรลูเทอแรนในอเมริกา
2000-2022รักษาการศิษยาภิบาลคริสตจักรไทยในชิคาโก
สถาปนาเป็นศาสนาจารย์เมื่อปี 1988