บรรยากาศวันระลึกบีไอที 2018 จากคริสตจักรต่างๆ

 

เนื่องใน “วันระลึกBIT” อาจารย์และนักศึกษา ได้ร่วมใจนำพระพรไปสู่คริสตจักรต่างๆจำนวน 22 คริสตจักร ผ่านบทเทศนา “ถอย…เพื่อพร้อมติดตามพระเจ้า” จากพระธรรมลูกา 5:1-11 คำพยานจากนักศึกษา และ บทเพลง “ยิ่งรับใช้…ยิ่งหวานชื่น” ขอขอบคุณทุกคริสตจักรที่ร่วมสนับสนุนพันธกิจของ BIT มาโดยตลอด

คริสตจักรสาธร

คริสตจักรชลบุรี

 

คริสตจักรพันธสัญญาปากน้ำ

 

คริสตจักรเพรสไบทีเรียนเกาหลี

 

คริสตจักรซีโอน

 

คริสตจักรสะพานเหลือง

คริสตจักรคลองเตย (สุขุมวิท 93)

 

คริสตจักรบางพลี

 

 

คริสตจักรนาเกลือ