ประกวดออกแบบโลโก้ 80 ปีบีไอที

เชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ฉลอง 80 ปี BIT” ด้วยกัน