[ห้องสมุด] รายการหนังสือใหม่ วันที่ 9 ก.ค. 2021

No. ประเภทหนังสือ ชื่อหนังสือ - ผู้แต่ง เลขหมู่ Barcode
1 ทั่วไป - ไทย พระจอมปลอม : คำสัญญาอันว่างเปล่าของเงินตรา เซ็กซ์ และอำนาจและความหวังเดียวที่เปี่ยมความหมาย/ทิโมธี เคลเลอร์. 248.4 ค766พ 00010173
2 ทั่วไป - ไทย รู้จักพระเจ้า : บทเรียนสำหรับผู้สนใจและคริสเตียนใหม่/ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์. 231.042 ศ524ร 0010174
3 ทั่วไป - ไทย เพลงไทยไพเราะ/ ทรงสรร ประสบสิน. 783.6 ท152พ 0010175
4 ทั่วไป - ไทย เพลงไทยไพเราะ/ ทรงสรร ประสบสิน. 783.6 ท152พ 0010176
5 ทั่วไป - ไทย รายงานการประชุมสภาคริสตจักรในประเทศไทย ครั้งที่32/ สภาคริสตจักรในประเทศไทย. 285.93 ส226ส 0010177
6 ทั่วไป - ไทย หลักนักเขียน/ สมบัติ จำปาเงิน. 808 ส255ห 0010178
7 ทั่วไป - ไทย พ่อแม่ต้องรู้/ มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ. 155.5 ม499พ 0010179
8 ทั่วไป - ไทย ย่างก้าว มั่งคง เพื่อชีวิตดี/ มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ. 001.42 ม499ย 0010180
9 ทั่วไป - ไทย เอาลูกรักคืนมา/ ประเวศ วะสี. 649.1 ป431อ 0010194
10 ทั่วไป - ไทย ความรู้สู้มะเร็ง : แบบบูรณาการ ฉบับหมอมวลชน/ นิวัฒน์ ศิตลักษ์. 616.994 น743ค 0010195
11 ทั่วไป - ไทย คู่ชีวิต ชีวิตคู่ : ศาสตร์และศิลป์ของการใช้ชีวิตคู่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า/ สมใจ รักษาศรี. 248.4 ส237ช 0010196
12 ทั่วไป - ไทย คู่มือศึกษาพระคัมภีร์สำหรับกลุ่มย่อย ชุด 119 ดาเนียล : แผนการนิรันดร์ของพระเจ้า/ ไอบีเอส. 248.89 อ993ค 0010197
13 ทั่วไป - ไทย สร้างคริสเตียนศึกษาอย่างไรในครอบครัว?/ คริสตจักรภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย. 268 ค345ส 0010198
14 ทั่วไป - ไทย การเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ : True discipleship/ วิลเลียม แม็คโดนัลด์. 248.4 ม862ก 0010199
15 ทั่วไป - ไทย ปรับสมดุล เปลี่ยนความคิด พ้นวิกฤตสุขภาพ : Do it your health สุขภาพดีต้องทำเอง/ สมชาย บุญชื่น. 613 ส151ป 0010200
16 ทั่วไป - ไทย บนปากเหว/ อิสสริยา (บูรณสมภพ) วิรัชศิลป์. 926.87 อ711บ 0010201
17 ทั่วไป - ไทย เปิดออกพูด เปิดใจฟัง : My friend is struggling with conflicts with others/ จอช แม็คดาวล์. 248.83 ม876ป 0010202
18 ทั่วไป - ไทย คนที่รักจากไปจะรับมืออย่างไร : my friend is struggling with death of a loved one/ จอช แม็คดาวล์. 248.866 ม876ค 0010203
19 ทั่วไป - ไทย กล้าแตกต่าง แยกถูกแยกผิด : What is the difference between right and wrong?/ จอช แม็คดาวล์. 248.866 ม876ก 0010204
20 ทั่วไป - ไทย กล้าแตกต่าง แยกถูกแยกผิด : What is the difference between right and wrong?/ จอช แม็คดาวล์. 248.866 ม876ก 0010205
21 ทั่วไป - ไทย ดิน น้ำ ลม ไป : องค์ประกอบการติดตามพระคริสต์/ Bo Cassell. 248.83 ค935ด 0010206
22 ทั่วไป - ไทย คู่มือพึ่งตนเอง (ฉบับกระเป๋า) : Self-sufficient book/ คมสัน หุตะแพทย์. 615 ค295ค 0010207
23 ทั่วไป - ไทย พระเจ้ากับโลกระบาดใหญ่ : บทใคร่ครวญของคริสเตียนเรื่องโคโรน่าไวรัสกับผลที่ตามมา/ เอ็น ที ไรท์. 222 ร951พ 0010208
24 ทั่วไป - อังกฤษ THE REFORMATION/ OWEN CHADWICK. 270.6 C432R E008535
25 ทั่วไป - อังกฤษ The varieties of religious experience : a study in human nature/ William James. 291.42 J272V E008536
26 ทั่วไป - อังกฤษ THE MINISTER'S MANUAL 1999/ JAMES W. COX. 252 C877M E008537
27 ทั่วไป - อังกฤษ Don't throw away tomorrow : living God's dream for your life/ Robert H. Schuller. 248.4857 S386D E008563
28 ทั่วไป - อังกฤษ When to speak up and when to shut up/ Michael D. Sedler. 241.672 S449W E008564
29 ทั่วไป - อังกฤษ Further along the road less traveled : the unending journey toward spiritual growth : the edited lectures/ M. Scott Peck. 158.1 P366F E008565
30 ทั่วไป - อังกฤษ Bedside manners : a practical guide to visiting the ill/ Katie Maxwell. 259.4 M465B E008566
31 ทั่วไป - อังกฤษ Developing the leader within you/ John C. Maxwell. 658.4092 M465D E008567
32 ทั่วไป - อังกฤษ Organize yourself!/ Ronni Eisenberg. 640 E362O E008568
33 ทั่วไป - อังกฤษ Fish! : a remarkable way to boost morale and improve results/ Stephen C. Lundin. 658.314 L962F E008569
34 ทั่วไป - อังกฤษ Becoming the answer to our prayers : prayer for ordinary radicals/ Shane Claiborne. 248.32 C585B E008570
35 ทั่วไป - อังกฤษ Get the job! : interview strategies that work/ Marilyn Pincus. 650.144 P647G E008571
36 ทั่วไป - อังกฤษ Descending into greatness/ Bill Hybels. 248.4 H992D E008572
37 ทั่วไป - อังกฤษ Field guide to medicinal wild plants/ Bradford Angier. 581.634097 A588F E008573
38 ทั่วไป - อังกฤษ Make a life, not just a living : 10 timeless life skills that will maximize your real net worth/ Ron Jenson. 158 J548M E008574
39 ทั่วไป - อังกฤษ How to beat burnout/ Frank Minirth. 158.1 M665H E008575
40 ทั่วไป - อังกฤษ The power of vision : how you can capture and apply God's vision for your ministry/ George Barna. 253 B259P E008576
41 ทั่วไป - อังกฤษ The call to conversion : Recovering the Gospel for these times with a new preface by the author/ Jim Wallis. 248.24 W214C E008577
42 ทั่วไป - อังกฤษ No more Christian nice guy : why being nice-- instead of good-- hurts men, women, and children/ Paul Coughlin. 248.842 C854N E008578
43 ทั่วไป - อังกฤษ Worldliness : resisting the seduction of a fallen world/ C.J. Mahaney. 241 M214W E008579
44 ทั่วไป - อังกฤษ The generosity factor : discover the joy of giving your time, talent, and treasure/ Ken Blanchard. 179.9 B639G E008580
45 ทั่วไป - อังกฤษ Halftime : changing your game plan from success to significance/ Bob Buford. 248.842 B929H E008581
46 ทั่วไป - อังกฤษ The Epistles of John : introduction, exposition, and notes/ F.F. Bruce. 227.94077 B886E E008582
47 ทั่วไป - อังกฤษ Who moved my cheese? : An a-mazing way to deal with change in your work and in your life/ Spencer Johnson. 158 J661W E008583
48 ทั่วไป - อังกฤษ Bless and be blessed : How your words can make a difference/ Peter M. Lord. 241.672 L866B E008584
49 ทั่วไป - อังกฤษ Presence-driven donkeys : bringing Christ to the streets/ Jeff Yuen. 269.2 Y948P E008585
50 ทั่วไป - อังกฤษ The Holy Bible : English standard version: The New Testament/ The Bible Society of Singapore. 220.5208 B582H E008586
51 ทั่วไป - อังกฤษ Have a new husband by Friday : how to change his attitude, behavior & communication in 5 days/ Kevin Leman. 646.78 L547H E008587
52 ทั่วไป - อังกฤษ No prissy shoes : Trusting God to walk you through your breast cancer journey/ Linda Grabeman. 248.86 G727N E008588
53 ทั่วไป - อังกฤษ The problem of the Old Testament : hermeneutical, schematic & theological approaches/ Duane A. Garrett. 221.6 G239P E008589
54 ทั่วไป - อังกฤษ Engaging politics in Myanmar : a study of Aung San Suu Kyi and Martin Luther King Jr in light of Walter Wink's political theology/ Aung Htoo. 294.3372 H873E E008590
55 ทั่วไป - อังกฤษ Transforming theological education : a practical handbook for integrative learning/ Perry Shaw. 207.5 S534T E008591
56 ทั่วไป - อังกฤษ Faith and reason : three views/ Steve Wilkens. 231.042 W681F E008592
57 ทั่วไป - อังกฤษ Biblical hermeneutics : five views/ Stanley E. Porter. 220.601 P844B E008593
58 ทั่วไป - อังกฤษ Preaching God's big story/ Phil Crowter. 251 C953P E008594
59 ทั่วไป - อังกฤษ Preaching Philippians : talk outlines for Paul's letter to the Philippians/ Phil Crowter. 227.607 C953P E008595
60 ทั่วไป - อังกฤษ Planting a church without losing your soul : Nine questions for the spiritually formed pastor/ Tim Morey. 254.1 M845P E008596
61 ทั่วไป - อังกฤษ "Here are your gods" : faithful discipleship in idolatrous times/ Christopher J.H. Wright. 231.7 W947H E008597
62 ทั่วไป - อังกฤษ Understanding the Bible/ John Stott. 220.6 S888U E008598
63 ทั่วไป - อังกฤษ Body, soul, and human life : the nature of humanity in the Bible/ Joel B. Green. 233.5 G795B E008599
64 ทั่วไป - อังกฤษ Help for the new pastor : Practical advice for your first year of ministry/ Charles Malcolm Wingard. 253 W769H E008600
65 ทั่วไป - อังกฤษ The universe next door : a basic worldview catalog/ James W. Sire. 291 S619U E008601
66 ทั่วไป - อังกฤษ Worshiping with the Reformers/ Karin Maag. 264.04209031 M111W E008602
67 ทั่วไป - อังกฤษ How long O Lord : the challenge and promise of reconciliation and peace/ Athena E. Gorope. 234.5 G672H E008603
68 ทั่วไป - อังกฤษ Acts: Practical help and talk outlines for Bible teachers and preachers around the world/ Graham Beynon. 226.6 B573A E008604
69 ทั่วไป - อังกฤษ Teaching 2 Timothy : talk outlines for the book of 2 Timothy/ David Sprouse. 227.8407 S771T E008605
70 ทั่วไป - อังกฤษ Spiritual practices of Jesus : learning simplicity, humility, and prayer with Luke's earliest readers/ Catherine J. Wright. 226.406 W947S E008606
71 ทั่วไป - อังกฤษ Misreading scripture with individualist eyes : patronage, honor, and shame in the biblical world/ E. Randolph Richards. 220.67 R514M E008607
72 ทั่วไป - อังกฤษ Handbook on Hebrews through Revelation/ Andreas J. Köstenberger. 227.06 K867H E008608
73 ทั่วไป - อังกฤษ Handbook on Acts and Paul's Letters/ Thomas R. Schreiner. 227.06 S378H E008609
74 ทั่วไป - อังกฤษ Teaching Deuteronomy : Talk outlines for the book of Deuteronomy/ Paul Barker. 222.15 B255T E008610
75 ทั่วไป - อังกฤษ Worship and the world to come : exploring Christian hope in contemporary worship/ Glenn Packiam. 264 P119W E008611
76 อ้างอิง - อังกฤษ The Bible timeline/ Thomas L. Robinson. R 220.950202 R658B R001202
77 อ้างอิง - อังกฤษ Bible atlas/ Stephen Motyer. R 220.910223 D349B R001203
78 อ้างอิง - อังกฤษ Panorama of the Old Testament/ Adam King. R 221.9505 K521P R001204
79 อ้างอิง - อังกฤษ Panorama of Jesus and the New Testament/ Matthew Crosse. R 225.9505 C951P R001205
80 คริสเตียนศึกษา Faith weaver Bible curriculum, grades 1 & 2 student book : My Bible Fun Winter 2002-2003/ Debbie Gowensmith. คต G722M CE00628
81 วิจัย Buddhism and human right/ Saneh Chamarik. 294.3377 S223B RS00053
82 วิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์/ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 300.18 บ471ร RS00054
83 วิจัย รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน : Community Learning Center Model/ อริศรา เล็กสรรเสริญ. 370.7 อ398ร RS00055
84 วิจัย โครงการวิจัยบางเลน มหาวิทยาลัยมหิดล : โครงการวิจัย การพัฒนานักเรียน โรงเรียน และชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา/ มาณี ไชยธีรธานุวัฒศิริ. 370.7 ก324ค RS00056
85 วิจัย กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในโครงการวิจัยบางเลน/ นฤนันท์ สุริยมณี. 370.114 น273ก RS00057
86 วิจัย โครงการวิจัยบางเลน ศูนย์การเรียนรู้ : การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม/ ประเสริฐไชย สุขสอาด. 370.114 ป467ศ RS00058
87 วิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม : หลักการและภาคปฏิบัติ/ มาณี ไชยธีรธานุวัฒศิริ. 370.114 ม499ก RS00059
88 วิจัย โครงการวิจัยบางเลน มหาวิทยาลัยมหิดล : จากบวร สู่ศูนย์การเรียนรู้/ มาณี ไชยธีรธานุวัฒศิริ. 370.7 ก324ค RS00060
89 วิจัย เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์/ สิทธิ์ ธีรสรณ์. 808.66 ส638ค RS00061
90 สารนิพนธ์ BIT การพัฒนาแผนการสอนคุณธรรมจริยธรรมจากคุณลักษณะศึกษาในพระธรรมสุภาษิตสำหรับโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย/ สายชล คูหาวรรณ.   TH00343
91 สารนิพนธ์ BIT การพัฒนาแผนการสอนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จากคุณลักษณะศึกษาในพระธรรมสุภาษิต   TH00344
92 สารนิพนธ์ BIT ประวัติชีวิตและงานรับใช้ของจอห์น ซอง (John Sung) ที่มุ่งเน้นในประเทศไทย/ ธนกฤต อัครไพรินทร์.   TH00345
93 สารนิพนธ์ BIT การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาทักษะด้านการฝึกปฏิบัติงานพันธกิจคริสตจักรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง/ จตุพล อยู่ลือ.   TH00346
94 สารนิพนธ์ BIT การดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมการนมัสการของสมาชิกคริสตจักรแห่งหนึ่งในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย/ นริศรา โม้สีเอี่ยม.   TH00347
95 สารนิพนธ์ BIT ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของการประกาศพระกิตติคุณในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดนครปฐม/ อนุชา มาเรียน.   TH00348
96 สารนิพนธ์ BIT ผลของการใช้โปรแกรมการสอนพระคัมภีร์ตามโมเด็ลซิปปาที่มีต่อคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียนของสมาชิกคริสตจักรสาธรภาคเด็ก/ หนึ่งฤทัย สามติ๊บ.   TH00349
97 สารนิพนธ์ BIT กลยุทธ์การประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าโดยผ่านช่องทางอาชีพและธุรกิจของสมาชิกคริสตจักร/ ซูเหรียญ คิ้วพอจิต.   TH00350
98 สารนิพนธ์ BIT การก่อตั้งคริสตจักรในภาคเหนือโดยคณะมิชชั่นลาว ช่วง ค.ศ. 1867 - 1920/ สุรพันธ์ พุ่มพวง.   TH00351
99 สารนิพนธ์ BIT ศึกษาประวัติศาสตร์การพัฒนาคริสตจักรกัมพูชาในอดีตและปัจจุบัน/ รุ่ง เทียบทอง.   TH00352
100 สารนิพนธ์ BIT ความสัมพันธ์ระหว่างการทำพันธกิจกับการดำเนินชีวิตของสมาชิกคริสตจักรสะพานเหลือง สังกัดคริสตจักรภาคที่ 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย (The Relationship between the Ministry and the Life of the Sapan Luang Church in the Seventh District of the Church of Christ in Thailand)/ สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง.   TH00353
101 สารนิพนธ์ BIT ปัญหาสตรีและความช่วยเหลือของคริสเตียน/ จิตราพรรณ บาลยอ.   TH00354
102 สารนิพนธ์ BIT นิมิต 2022 คริสตจักรใจสมานรามคำแหง/ ไพรัลยา สหัสวรรษ.   TH00355
103 สารนิพนธ์ BIT การสำรวจเจตคติที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคริสตจักรของสตรีคริสเตียนสังกัดภาคที่ 6 สภาคริสตจักรในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานคร/ วิไล ตันกุระ.   TH00356
104 สารนิพนธ์ BIT รายงานการวิจัย ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรเก้าพระพร สังกัดคริสตจักรภาคที่ 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย : Life and Ministry of Kaopraporn Church, Belonging to the Seventh District of the Church in Thailand/ ยังซัน ชิน.   TH00357
105 สารนิพนธ์ BIT ปัจจัยของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงที่ส่งผลให้เกิดความสุขของคริสเตียนในสังกัดคริสตจักรภาคที่ 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย/ วิจิตรา อัครพิชญธร.   TH00358
106 สารนิพนธ์ BIT รายงานการวิจัย ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรคลองเตย (สุขุมวิท 93) สังกัดคริสตจักรภาคที่ 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย (Life and Ministry of Klongtoey Church, Belonging to the Seventh District of the Church of Christ in Thailand/ วารุนาฏ เชื้อหน่าย.   TH00359
107 สารนิพนธ์ BIT การอภิบาลคริสเตียนไทลื้อในสิบสองปันนา/ รัชนีกร บัวเจ็ดธรรม.   TH00360
108 สารนิพนธ์ BIT ลัทธิหม่อเจทอกับการพัฒนาคริสตจักรกะเหรี่ยงภาคเหนือ/ สุรเดช โมรีชาติ.   TH00361
109 สารนิพนธ์ BIT การทำพันธกิจและการเติบโตของคริสตจักรร่มเกล้าความรอดป่าไร่หลวง/ ทวีศักดิ์ แอบคีรีวงศ์.   TH00362
110 สารนิพนธ์ BIT ศึกษาการยอมรับสถานภาพและบทบาทสตรีในการเสริมสร้างคริสตจักรฉะเชิงเทราแบ๊บติสต์/ กานดา วชิรธรรมโรจน์.   TH00363
111 สารนิพนธ์ BIT วัฒนธรรมอาข่ากับความเชื่อคริสเตียน/ ชัยยศ กู่แก้วเกษม.   TH00364
112 สารนิพนธ์ BIT การศึกษาค้นคว้าเรื่องหลักข้อเชื่อของ The Westminster Shorter Catechism/ กัณร์ชัย พิมพ์สัมฤทธิ์.   TH00365
113 สารนิพนธ์ BIT การสร้างบทเรียนเพื่อประกาศพระกิตติคุณสำหรับเด็กช่วงวัย 10 - 12 ปี ที่ร่วมกิจกรรมของคริสตจักรประการรวมใจ/ รุ่งทิวา ต๋าคำมา.   TH00366
114 สารนิพนธ์ BIT บทเรียนการสอนจริยธรรมคริสเตียนจากพระธรรมสุภาษิตสำหรับวัยรุ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมพันธกิจฟุตบอลของคริสเตียนซีโอน/ นิรมัย มูลสถาน.   TH00367
115 สารนิพนธ์ อื่น ๆ ยุทธศาสตร์การบริการจัดการศึกษาเอกชน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน/ สุรภี วงค์ไพบูลย์. THO0224
116 สารนิพนธ์ อื่น ๆ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย : กรณีศึกษาโรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่/ วิภาดา เปรมวุฒิ. THO00225
117 สารนิพนธ์ อื่น ๆ Thai women Christology in the context of poverty in Thailand: Jesus-Sophia liberator for Thai women/ Rungtiwa Mamo. THO00226
118 สารนิพนธ์ อื่น ๆ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวชาวลาวในประเทศไทย ใน พ.ศ. 2563 (Laotian Migrant Workers' Management in Thailand in the Year 2020)/ ชาตรี มูลสถาน. THO00227
119 สารนิพนธ์ อื่น ๆ วิวัฒนาการของหมู่บ้านมิตตคาม/ กีรติ บุญเจือ. THO00228
120 สารนิพนธ์ อื่น ๆ รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงสาเหตุต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ/ ดรุณี โดเมนเอก. THO00229
121 สารนิพนธ์ อื่น ๆ PRINCIPLES OF CHURCH PLANTING AS ILLUSTRATED IN THAI THERAVADA BUDDHIST CONTEXT/ HONG-SHIK SHIN. THO00230
122 สารนิพนธ์ อื่น ๆ PRINCIPLES OF CHURCH PLANTING AS ILLUSTRATED IN THAI THERAVADA BUDDHIST CONTEXT/ HONG-SHIK SHIN. THO0231