ประกาศผลการแข่งขัน Spelling Bee ครั้งที่ 2

จากการแข่งขัน Spelling Bee ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 ที่ผ่านมา เราได้ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละลำดับ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่…

นักศึกษา B.A. ลลิลทิพย์ สุริยะ

และรางวัลอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษา M.Div. จิรนันท์ พันธ์สุขุมธนา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษา M.Div. ดวงสมร จิรัฐิติกานชัย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นักศึกษา B.A. ขจรศักดิ์ ไทยเจริญ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกคนด้วยนะครับ