ประกาศจากฝ่ายพัฒนาฯ 2561

สวัสดีนักศึกษาที่รักทุกคน

ร่วมหนึ่งเดือนที่นักศึกษาเข้าสู่สนามฝึกงาน อาจเป็นสิ่งใหม่ที่นักศึกษาแต่ละคนต้องเรียนรู้ หนุนใจว่าอย่าเบื่อหน่ายกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการฝึกงาน ขอย้ำว่า! จงดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น… (1เธสะโลนิกา 4:1) “พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้เนื่องจากเราได้สอนท่านถึงวิธีดำเนินชีวิตซึ่งจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและท่านดำเนินอย่างนั้นอยู่แล้ว เราจึงขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า จงดำเนินให้ดียิ่งขึ้นอีก” เมื่อ อ.เปาโลเขียนถึงชาวเธสะโลนิกา ท่านไม่ได้กระตุ้นคนเหล่านั้นด้วยรางวัลแต่ด้วยคำหนุนใจ คริสเตียนเหล่านี้กำลังดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและ อ.เปาโลหนุนใจพวกเขาให้ทำสิ่งที่ดียิ่งขึ้นเพื่อพระองค์ วันนี้! นักศึกษากำลังทำสิ่งที่ดีเพื่อจะรู้จักและรักพระองค์หรือยัง ขอให้นักศึกษานำถ้อยคำของ อ.เปาโลมาเป็นกำลังใจ ในการใช้ชีวิตเพื่อที่เราจะก้าวต่อไปอีกขั้นหนึ่ง จงดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ย้ำอีกสักครั้ง!! สำหรับการทำรายงานฝึกปฏิบัติงานและส่งภายในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 (เท่านั้น) พร้อมทั้งเตรียมตัวมานำเสนอในการสะท้อนการฝึกปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่คณะฯ ขอนักศึกษาเตรียมรายงานและการนำเสนอเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเและคนอื่น ๆ ได้ศึกษาต่อไป

ในส่วนของอาคารสถานที่ภายในคณะฯ ของเรา ก็มีการปรับแต่งเพิ่ม อาทิเช่น ห้องนมัสการ – มีการซ่อมรั่วภายในตัวอาคาร (เราจะไม่ต้องเดินลุยน้ำอีกต่อไป) อาคารเรียน – มีการซ่อมบานเกล็ด ใส่ผ้าม่านบังแสงแดด เพิ่มบรรยากาศในการเรียน (ให้น่านอนมากขึ้น อิอิ) ส่วนหอพักนักศึกษา – ซ่อมแซมตู้เสื้อผ้าของหอหญิง และในบางห้องมีการซ่อมแซมกระเบื้องบางส่วนที่ชำรุดเสียหาย พอปิดภาคการศึกษาเป็นระยะนาน ท่านคณบดี (ศจ.ดร.วันดี จนะถาวรชัย) ได้ดำริ ให้คณะฯ ของเรามีสวนสุขภาพโดยมีเครื่องออกกำลังกาย (เกือบ) ครบครัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านในช่วงปิดภาคการศึกษานี้ คราวนี้…เราจะได้มีสุขภาพดี ก้อนเนื้อโตๆ บริเวณหน้าท้องจะกลับกลายเป็น Six Pack กันถ้วนหน้า

สำหรับคณาจารย์ก็หวังว่าจะได้พัก (การสอนในห้องเรียน) แต่เอกสารกองโตๆ นั้นพักไม่ได้ ก็เร่งทำกันต่อไป ขอนักศึกษาที่จะอธิษฐานเผื่อด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายต้องการคำอธิษฐานจากนักศึกษาทุกคน

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคณะฯ เราตอนนี้ มีน้องนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่1 เข้าศึกษาจำนวน 17 คน (ชาย 6 คน/ หญิง 11 คน) ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะ นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถาม หรือมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังติดต่อมาทางคณะฯ เราได้นะ

สุดท้ายนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรนักศึกษาทุกคนให้มีกำลังและสติปัญญาตลอดการฝึกงาน

ด้วยรักในพระคริสต์ จากฝ่ายพัฒนาฯ
(22/06/2561)