มิชชัน ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 6-12 ส.ค.2018

[fshow photosetid=72157705531897365]

เมื่อวันที่ 6-12 ส.ค. 2018 ที่ผ่านมา ทางสถาบันฯได้เข้าร่วมทัศนศึกษามิชชัน ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม