ตรวจสุขภาพประจำปี 2018

[fshow photosetid=72157674754501848]

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 07.30-10.00 น. ได้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี โดยคณะพยาบาลจากโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์จำนวน 2 คน มาให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาและอาจารย์เจ้าหน้าที่ มีผู้ประสงค์รับวัคซีนไข้หวัดจำนวน 30 คน และนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมตรวจสุขภาพเบื้องต้น