5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP2 / อ.สิรพร วีระเศรษฐ์ศิริ

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP2 รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP นี้ อ.สิรพร วีระเศรษฐ์ศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จะมาแนะนำโครงการที่ทางสถาบันได้จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสในการศึกษากับฆราวาสในคริสตจักรได้ศึกษาพระคัมภีร์ รวมถึงแนวทางในนำสิ่งที่พระคัมภีร์สอนมาปรับใช้กับการรับใช้ในคริสตจักรต่อไปได้