5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP4 / นศ.สมชาย คุ้งลึงค์

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP4 รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP นี้จะเป็นคิวของนักศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2562 นศ.สมชาย คุ้งลึงค์ จะมาแนะนำประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่สถาบัน ว่าได้รับอะไรบ้างจากการเรียนที่ผ่านมา