5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP5 / ศจ.ยุทธภัณฑ์ พินิจ

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP5 รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP นี้ ศจ.ยุทธภัณฑ์ พินิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ จะมาให้ข้อคิด แนวทางในการเตรียมตัวสำหรับการเข้ามาเรียนในสถาบัน เพื่อให้เราได้เตรียมตัวกันก่อนที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา