5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP6 / นศ.ณัฐวดี ศรีสระน้อย

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP6 รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP นี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นศ.ณัฐวดี ศรีสระน้อย มาแบ่งปันประสบการณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนในสถาบันของเราด้วย