5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP9 / อ.สุเมธ แซ่เหยา

รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP9 อ.สุเมธ แซ่เหยา นักศึกษา M.Div. ปี 1 จะมาบอกเล่าประสบการณ์ในการเรียน M.Div. ที่สถาบันว่าเป็นอย่างไร มีอะไรน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการรับใช้บ้าง