5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP10 / ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์

รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP10 ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ของสถาบัน จะมาแนะนำในส่วนของนักศึกษา ว่าแต่ละวันนั้น นักศึกษาทำกิจกรรม หรือทำอะไรในแต่ละวันกันบ้างเมื่อมาเรียนที่สถาบันแห่งนี้