5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP11 / นศ.อาทิตย์ พระคุณประเสริฐ

รายการ “5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์” EP11 รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP11 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นศ.อาทิตย์ พระคุณประเสริฐ มาแบ่งปันประสบการณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเรียนในสถาบันของเรา ให้ทุกคนได้รู้กัน